Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 

 

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz transparentności w procesach ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach. 

 

Administratorem danych osobowych jest Jagoda Owczarek Fotografia, ul. Wojewódzkiej 17/9, Katowice.

 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celach świadczenia usług fotograficznych przez Jagoda Owczarek, w celach kontaktowych oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych i księgowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych przetwarzanych przez Jagoda Owczarek Fotografia jest możliwy po wcześniejszym poinformowaniu. 

 

W przypadku, jeżeli dane te zostałyby ujawnione bądź narażone na ujawnienie, Jagoda Owczarek Fotografia, jako administrator, ma obowiązek powiadomić PUODO i bezpośrednio samego zainteresowanego. 

 

Na Państwa prośbę, dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi księgowe, wyłącznie w celach księgowych, tj. wystawianie faktur, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych. 

 

Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: kontakt@jagodaowczarek.pl

Jagoda Owczarek Fotografia